Om guld och silver

Guld och silver har i tusentals år varit värdemätare, fungerat som maktsymboler och använts för utsmyckning. Metallerna har flera användningsområden men används idag främst till smycken.

De är grundämnen och finns ute i naturen och därför är guld och silver är därför troligen två av de första metallerna människan kände till och använde. Guld och silver är ädelmetaller och behåller sin åtråvärda glans på grund utav att de har stor motståndskraft mot kemisk påverkan.

I och med handelns framväxt kom metallerna koppar, silver och guld att spela en viktig roll som bytesmedel.

Guld, guldmyntNumera kan man ”byta” guld mot pengar. Läs mer om hur du gör guld till pengar.

Guld i olika färger

Både rött guld och gult guld är vanligt. De andra färgerna är lite mer ovanliga.

Läs mer om guld

Läs även om olika karathalter för guld, guldreserven, Svenska guldreserven.