Guld

Det mesta av allt guld som grävts fram används till smycken. En hel del används också inom tandvården och resten går till bland annat elektronikindustrin.

Guld har använts till smycken sedan förhistorisk tid, i Sverige i minst 1 600 år och har under århundraden använts som betalningsmedel och värdemätare.
Det eftertraktade guldet är kompakt, mjukt, glänsande och den mest formbara,smidbara och tåliga av alla kända metaller. Ett enda gram kan slås ut till ett blad som är en kvadratmeter stort med en tjocklek av bara 0,0001 mm. Ett gram guld kan även dras ut till en 3.000 meter lång tråd med en diameter på endast 0,00012 mm.

Guld hör även till en av de bästa ledarna av elektricitet och har svårt att förena sig med syre och oxiderar ej vilket innebär att det inte rostar. På grund av detta är guld en av de ädlaste metallerna som finns. Guldets egenskaper gör att man kan göra mycket tunna trådar som är praktiska att använda inom telekom och HiFi-produkter.

Metallen som finns i naturen förekommer på vattendragens jordlagringar, och i berggrunden. Orsaken till att det är enklare att vaska fram guld i vatten, är att det väger tio gånger mer i vatten än vad sand och grus gör, medan det endast väger fem gånger mer i luft.

Lite fakta om guld

  • Ett guldkorn som är cirka 0.6 millimeter i diameter, väger runt 3.5 milligram och
    jorden innehåller cirka 21.000.000.000.000 ton guld.
  • Medelhalten av guld på planeten är därför 3,5 milligram per ton, det vill säga lika mycket som ett naturligt guldkorn.
  • Cirka 100 000 ton guld är allt som hittills brutits loss eller vaskats fram och alltså just nu är i omlopp. Det motsvarar en kub som har 17 meter långa sidor (17 X 17 X 17 m).