Guldreserven

Guldreserven är det guld som ingår i en centralbanks eller stats valutareserv.

Det uppskattas att människor har grävt fram ca. 170 000 ton guld genom historien. År 2013 kostar ett gram guld ungefär 325 kr.

Aktuellt guldpris ligger på 325.345 kr / gram svenska kronor vilket innebär att ett ton guld kostar ca. 325 000 000 kronor.

Sveriges guldreserv

Är du nyfiken på vad Sverige har för guldreserv? Det mesta av den svenska guldreserven finns utomlands. Men Riksbanken har inte gjort någon egen inventering av det guldet så man vet inte med säkerhet exakt hur den Svenska guldreserven ligger till.