Kort fakta om Silver

Kemisk tecken för silver: Ag vilket kommer av latinets argentum, det latinska ordet för silver som även betyder pengar.

  • Atomnummer: 47
  • Kokpunkt: 2 212 °C
  • Smältpunkt: 961,78 °C

Känt sedan forntiden.