Kort fakta om Guld

Kemisk tecken för guld: Au som kommer av aurum, det latinska ordet för guld.

  • Atomnummer: 79
  • Kokpunkt: 2 808 °C
  • Smältpunkt: 1064 °C

– Känt sedan forntiden…

Mer information om guld

  • Holtermann njugget är en guldklimp som hittades i Australien och vägde drygt 285 kilo, varav 214 kilo var rent guld.
  • I jordskorpan, ner till c:a 36 km djup, finns det inte mindre än 84.000.000.000 ton guld.
  • En kubikkilometer havsvatten innehåller 3,5 kilo guld.